Позиција:
Координатор за човечки ресурси
Испрати е-порака
(по желба)